Vi lägger tak med hög kvalitet
och lång hållbarhet

Tegeltak - Plåttak - Papptak - Taksäkerhet

Vi lägger tak med hög kvalitet
och lång hållbarhet

Tegeltak - Plåttak - Papptak - Taksäkerhet

Takläggare Nacka - anlita oss för ett högkvalitativt jobb

Genom att anlita oss som takläggare i Nacka så får du ett effektivt, professionellt jobb till en rimlig kostnad. Dessutom ger vi alltid 15 års garanti på våra jobb - och på det material som används.

ROT-avdraget gör att du kan dra av upp till 30 % av arbetskostnaderna och självklart har vi alla certifikat och behörigheter som krävs.

Kontakta oss för en första offert på takläggning!

takläggare Nacka

Vi hjälper dig från start till mål

Anlitar du oss så får du professionell takläggning från start till mål. Vi arbetar med fokus på kunden. Något som konkret innebär att vi kommer hem till dig, genomför en gratis takinspektion och där vi - tillsammans med dig - går igenom takets skick.

Skulle det handla om ett takbyte så presenterar vi olika förslag vad gäller material och hur mycket det skulle kosta. Våra offerter är skrivna på ett sätt som du ska kunna begripa: det finns inga dolda kostnader och oklarheter - allt ska vara glasklart.

Väljer du oss som takläggare i Nacka så kommer vi sedan att arbeta enligt en väl beprövad arbetsgång där vi planerar jobbet från start till mål. Hur ska rivningen av det gamla taket genomföras, vilka ställningar och skydd behövs och hur många anställda kommer att behöva arbeta för att hinna klart inom den överenskomna tiden? Planeringen inkluderar även vilka verktyg som ska finnas och vilken övrig utrustning som behövs för att lägga ditt nya tak. Givetvis så ser vi även till att återvinna och sortera det rivningsmaterial som ditt gamla tak för med sig. Vi jobbar alltid med miljön i fokus.

Då ditt nya tak är på plats så genomför vi en grundlig inspektion av hela taket, men där ett speciellt fokus ligger på riskområden där exempelvis skorsten och takfönster - om sådana finns - räknas.

Då inspektionen är färdig så lämnar vi över fakturan till dig och du kan börja njuta av ett tak som håller tätt, som sänker dina energikostnader och som rent estetiskt ger din villa i Nacka ett rejält lyft. I framtiden så är du givetvis mer än välkommen att kontakta oss för att kontrollera skick och status på taket. Det är något som kommer att ge taket en längre livslängd. 

Viktigt med ett tak i bra skick

Taket utgör det yttersta skyddet för din villa - eller dina fastigheter - och det ska ge underliggande material skydd från regn, snö, blåst och starkt solsken. Baserat på detta så är det också ganska självklart att taket kommer att ta stryk och att det i takt med tiden kan tappa både det estetiska uttrycket och funktionalitet.

Ett tak som inte håller tätt kan innebära att du som villaägare i Nacka får problem med fukt- och mögelskador. Vill det sig riktigt illa så kan husets konstruktion påverkas och om så är fallet så kommer det också att innebära höga kostnader.

Ett tak håller inte för evigt och det är något man som husägare måste vara medveten om. Som takläggare i Nacka så vet vi vikten av årliga inspektioner, underhåll och där mindre åtgärder blir stora investeringar i det långa loppet. Ett tak som inte underhålls på rätt sätt kommer att hålla kortare tid - och där akuta skador inte sällan uppkommer och kostar mycket pengar.

Anlita oss för ett takbyte i Nacka

Just det underhållet är en av de saker du som villa- eller fastighetsägare kan anlita oss för. Vi kan se över ditt tak och presentera olika åtgärder för dig om taket i fråga visar sig ha skador eller problem som bör fixas. Det kan innebära en större takrenovering och det kan även innebära att den bästa lösningen är att helt byta ut taket.

Det senare är ett projekt som kräver professionalism. Att byta ut ett tak är ett stort projekt där erfarenhet, kunskap och kännedom om material lönar sig. Tyvärr ser man att många privatpersoner på egen hand byter tak. Det innebär en risk i att taket på sikt dels får en massa skador och läckage och dels att det inte får den livslängd man tänkt sig.

Din takläggare i Nacka