Dags att lägga tak på din carport?

Då en carport är en enklare variant av ett garage så lägger man ofta inte lika stor omsorg på denna byggnation. Vi har all förståelse för varför - det handlar om en byggnad som ska skydda bilen från regn, från snö och från andra attacker från naturen. Sidorna är öppna och egentligen så handlar en carport alltså om det som vi är experter på: tak.

Vi kan hjälpa dig med taket på din carport

Hur ska man då tänka gällande taket på en carport? Vi skulle först och främst säga att vi kan bistå med att lägga tak på din carport - oavsett hur den ser ut. Detta i synnerhet om du har din carport i nära anslutning till det ordinarie huset och vill ha ett utseende som stämmer överens med taket som ligger på huset i fråga. Helt lätt är det inte och ibland så krävs det professionell hjälp för att hitta rätt tak - eller ett tak som verkligen liknar det tak som finns på huset.

“Lutningen på taket blir ofta avgörande för vilket material som läggs på en carport. Då det ofta handla om en obefintlig sådan så är ofta papptak gångbart - ett papptak som du säkerligen kan lägga själv“

Då det handlar om en ganska begränsad yta så brukar kostnaden inte bli så hög och jobbet kan utföras relativt snabbt - naturligtvis lite beroende på valet av material. Man måste även väga in tyngden på taket så att den inte påverkar konstruktion och gör att din carport riskerar att kollapsa. Som sagt; vi bistår gärna med vår expertis.

röd villa med carport

Kan jag lägga taket själv eller bör jag ta hjälp av proffs?

Lutningen på din carport är avgörande kring vilket material som du kan välja. Då många bygger sina med minimal - eller helt utan - lutning så brukar två alternativ vara lite mer gångbara än andra; plåt/aluminium och papptak. Båda materialen är tacksamma sett till att de håller en låg vikt. Speciellt papptak har även en annan uppenbar fördel som ligger i att du säkerligen klarar av att lägga det själv.

Använder du dig av tekniken som kallas listtäckning så innebär det, förenklat, att du köper rullar med takpapp - viktigt är att du köper takpapp anpassad efter den lutning taket på din carport har - och lägger ut våder horisontellt över ytan. Du överlappar varje våd och fäster genom att spika. Känner du dig osäker på om du har möjlighet att göra detta själv rekommenderar vi att du anlitar professionella takläggare som gör arbetet snabbt och effektivt till en låg kostnad.

Papptak är - idag, utvecklingen har varit enorm - ett slitstarkt, pålitligt och billigt material som alltså även är lätt att lägga. Ett bra val för en fristående carport med lite - eller ingen - lutning.

Ta professionell hjälp med plåttak

Då det gäller plåt- eller aluminum som material så är det inte lika lätt att lägga som ett papptak. Där skulle vi söka professionell hjälp om man saknar erfarenhet. Speciellt om du köpt plåt som ska läggas med bandtäckning. Som sagt; det handlar om en liten yta och kostnaden blir därför ganska blygsam för ett jobb som står emot tidens tand väldigt bra.

Vi lägger tak på ditt fritidshus i Stockholmstrakten!
2 Feb 2022