Tak med fönster

Är tak med fönster en bra idé?

Många idag vill öka ljusinsläppet till sina villor. Det är den stora anledningen till varför glas och fönster blivit ett väldigt populärt val och varför exempelvis de större fönsterpartierna blivit en storsäljare. Ett rum med stort ljusinsläpp ger en illusion av att vara större än vad det egentligen är.

Ljusinsläpp från golv till tak är effektfullt och det ger definitivt många fördelar. Vad gäller fönster på tak så finns det emellertid också några saker att tänka på. Taket är det yttersta skyddet för huset och det fungerar som ett paraply som står emot regn, snö, is och andra saker som kommer från Moder Jord.

Ett tak med fönster kan förlora en del av motståndskraften och skapa exempelvis läckage. Det är problematiskt.

Fönster har sämre isolerförmåga

En annan nackdel att ha i beräkningen gäller isolerförmåga. Även om glas går att välja med lägre U-värden - och därigenom en bättre förmåga att isolera - idag så kommer det ändå att vara en tydlig skillnad jämfört med en vägg eller ett tak. Det kan skapa energiförluster där det syns tydligt på elräkningen.

I takt med tiden så kommer även själva glaset att förlora mycket av sin funktionalitet. Detta även om du har ett lågemissionsglas som har en gasfylld försegling. Dessa glas är funktionella och står emot tryck på ett bra sätt - men bara under en begränsad tid. Har du fönster på taket så måste du hålla dessa under uppsikt och säkerställa att de verkligen klarar av trycket från exempelvis större snömängder.

Öppningsbara fönster eller fasta sådana?

En annan sak att tänka på gäller val av fönster. Vill du ha ett fast fönster eller ett fönster som går att öppna? Båda har för- och nackdelar. Nackdelen med ett fast fönster ligger det naturliga: du kan inte öppna för att vädra ut och du får samtidigt väldigt svårt att rengöra ytan.

Fördelen är att dessa varianter ofta håller tätt bättre än öppningsbara fönster. De senare har emellertid fördelen i att de kan öppnas, släppa in luft och där du hela tiden kan rengöra glaset på ett enkelt sätt. Taket blir smutsigt snabbt så det är verkligen en nyckelfråga. 

Välj professionell hjälp vid montering

Vill du ha ett tak med fönster så är det inte helt säkert att du de facto kan montera in detta. Nej, det är faktiskt något som kan kräva ett bygglov och detta i och med att en sådan förändring av fasaden kan strida mot detaljplanen. Det första du ska göra är att kontakta Byggnadsnämnden i den kommun du tillhör och rådfråga om vad som gäller.

En annan viktig sak att tänka på är att anlita en professionell takläggare i samband med montering. Som sagt: fönster på taket kommer, oavsett val, att vara den svaga punkten. Genom att välja en seriös utförare - men lång vana - så minimerar du risken att dina takfönster börjar läcka och släppa in fukt och vatten. Det är ingen slump att exempelvis nyckelfärdiga hus - som byggs upp snabbt - ofta har problem med takfönstren och att det ofta är där som konflikter mellan beställare och utförare tar vid. Välj en seriös aktör!

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
5 Feb 2021