Värmeisolering för tak

Information om värmeisolering för tak

Att minska på värmeläckaget i en villa gör under för den egna plånboken. Många hus har ett större läckage än vad man som ägare tror - och den stora delen av detta sker vid taket. Något som leder oss till isolering och hur en värmeisolering av ett tak kan spara in pengar.

Då man talar om tilläggsisolering i syfte att komma åt ett värmeläckage så är det lättast att se över väggar och fönster. faktum är dock att taket i många fall är en betydligt mer kritiskt punkt. Ett dåligt isolerat tak kan ligga bakom att så mycket som 15% av värmen i ett hus försvinner. Hörde vi någonting om att elda för kråkorna?

I rena pengar så kan en värmeisolering av taket innebära att du som villaägare kan spara in så mycket som 10.000 kronor genom att isolera ditt tak. Ur en miljösynpunkt så innebär denna lägre energikostnad att du minskar dina utsläpp av koldioxid med så mycket som 3200 kg.

Hur vet jag att min tak är dåligt isolerat?

Det bästa sättet är att låta en takläggare kontrollera taket både in- och utvändigt. Du kan dock även lägga märke till varningssignaler som tyder på att taket är i behov av en värmeisolering och att det släpper ut för mycket energi. Går du ut under vintern, tittar upp på taket och ser stora sjok där ingen snö finns så är det en tydlig indikation på att det är dags att agera.

Vad ska man tänka på vid en värmeisolering?

Först och främst så ska man ställa sig frågan om jobbet ska utföras på egen hand eller om man ska ta professionell hjälp. Det senare är - allt som oftast - att rekommendera. Väljer du att isolera taket på egen hand så är följande punkter värda att veta:

  • Ventilationen: Oavsett var - eller med vad - du isolerar i sitt hus så måste du säkerställa att det finns god ventilation även efter att ingreppet skett. Detta gäller framförallt hus och villor som rä byggda före 1970. Detta då dessa ofta är byggda med självdrag. En värmeisolering kan påverka ventilationen negativt i ett sådant hus och här kan det komma att krävas framtida åtgärder gällande nya ventilationslösningar. Kontakta en VVS-tekniker för rådgivning.

  • Material: Till mångt och mycket så är isoleringsmaterialet en fråga för plånboken samt ditt eget tycke och smak. Du kan välja mellan mineralull, cellulosa eller exempelvis cellplast. Samtliga dessa har olika egenskaper. I en större stad som Stockholm så kan det finnas ett värde i att välja ett isoleringsmaterial som har bullerdämpande egenskaper. Isolering kan fås som rullar, i skivor eller i form av lösull. Det senare ska då sprutas in av en fackman för bästa effekt.

Så här gör du

  1. Kontrollera att det finns en ångbroms/ångspärr. En sådan måste finnas och du hittar sådana i vanliga bygghandlar. Finns det en - kontrollera skicket och byt vid behov. En ångbroms/spärr innebär konkret rullar av åldersbeständig, fukttät plastfolie.

  2. Ta bort gammal isolering - eller spån - vid takfoten så att isoleringsöppningen har fri lejd. Här ska du även kontrollera vindbjälklaget och byta ut detta om det är fuktigt eller ruttet.

  3. Ventileras vindsutrymmet via takfoten så får du inte lägga isoleringen rakt mot yttertaket. Där måste du montera en vindavledare från takfoten (anvisningar kring monteringen finns på den produkt du väljer) som kommer att bilda en luftspalt - på 25 mm - mot yttertaket; det leder till god ventilation.

  4. Fyll på med den nya isoleringen mellan takbjälkarna. Du kan fylla på med lösull hela väggen upp och därefter jämna till.

  5. Lägg ut isoleringsskivorna (eller det material du valt) över hela golvet i den tjocklek du behagar. Ett- eller två lager räcker. Väljer du två lager så sa skivorna placeras omlott vid skarvarna. Täck hela golvet. Viktigt är att om du tänkt lägga ett golv ovanpå isolering så måste du också kontrollera att reglarna verkligen räcker till för ett uppreglat sådant.

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
10 Aug 2021