Hur nära hus ska träd växa?

Viktigt att tänka på med träd på tomten

Träd har väldigt många fördelar och för många husägare så blir dessa ett vackert inslag i helheten på tomten. Träd bidrar dessutom till en bättre miljö och renar luften från avgaser. Det finns all anledning att plantera träd på tomten och att ta hand om de som redan finns där. Dessa ger insynsskydd, de ger ett estetiskt värde och, rätt placerade, så ger de även nödvändigt skugga under sommarens allra varmaste dagar.

En annan stor fördel med träd är att de hjälper till med dränering och att detta sker på ett naturligt sätt. Ett törstigt träd - som exempelvis en björk - hjälper dig att hålla tomten torr. Något som minskar risken för fuktskador i huskroppen.

På det stora hela så är det mesta positivt, men det finns även nackdelar att ha i beaktning. Träd kan först och främst påverka husgrunden och störa rör och ledningar som löper från huset. Gällande husgrunden så kan trädets rötter faktiskt lyfta upp denna och göra den sned; något som påverkar vardagen - milt uttryckt - negativt och som kan komma att bära ganska höga kostnader att korrigera. En annan viktig sak gällande träd handlar om det faktum att rötterna kan förstöra de ledningar som går från- och till huset och där exempelvis avlopp och vatten kan påverkas.

Håll avstånd för ökad säkerhet

Detta gör att placeringen av ett träd aldrig bör ske för nära huset. Man brukar här prata om att ett avstånd på minst 5-7 meter är en viktig säkerhetsåtgärd att ta. En tumregel är att kronan på ett färdigväxt träd är ungefär 20 % mindre än rotsystemet som finns under jorden. Det innebär alltså att du inte bara ska stirra dig blind på hur pass stor krona som olika träd har: viktigare är att jämföra denna med vad som de facto inte syns - men som, vid problem, kan medföra stora kostnader.

Gällande rötter så finns också en skillnad mellan olika träd. Exempelvis en björk har ganska passiva sådana och ett kompakt system - detta medan en ek har ett gigantiskt rotsystem som gärna breder ut sig över stora ytor. Det finns även träd med mer aggressiva rotsystem och här kan exempelvis popplar, ask och al nämnas som tydliga exempel på detta. Sådana bör du undvika att ha för nära ditt hus och gärna då hålla ett längre avstånd än de 5-7 meter vi ovan nämnde.

En annan fråga är mer given: Vill du verkligen ha ett träd alltför nära ditt hus och vad händer om det exempelvis blåser upp till storm? Här bör man tänka både en och två gånger - oavsett om det handlar om ett befintlig träd eller om ett som man planerar att plantera.

Kontakta en arborist för en kontroll

Om du har träd på din tomt och är osäker på hur dessa dels mår och dels på hur pass säkra de egentligen är så kan du kontakta en arborist för rådgivning. En sådan kan bedöma skicket på trädet och även göra en bedömning kring hur pass säkert ditt hus är i händelse av exempelvis ett kraftigt oväder. Skulle ett träd bedömas utgöra en fara så är rådet att du låter samma arborist kapa det. Det finns ingen anledning att chansa i den frågan. Ett träd som mår dåligt är ett träd som bör fällas.

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
3 Nov 2021