För- och nackdelar med sedumtak

Vad är Sedum?

Sedum är en succulent och hör till familjen fetbladsväxter. Växtfamiljen omfattar både halvbuskar och örter. Sedumväxter är bra på att lagra vatten i sina tjocka blad. Om man skär ett litet snitt i ett sedumblad kan man se att vattnet ligger lagrat som gelé. Färgen på bladen kan vara väldigt olika men röda, silverfärgade eller gröna blad är ofta förekommande Sedumsväxtens blommor kan också ha flera olika färger som till exempel gul, rosa, vit eller orange.

För- och nackdelar med sedumtak

Det har blivit väldigt modernt med gröna tak såsom sedumtak men vad är det egentligen för fördelar med att anlägga ett och vad finns det för nackdelar. Det verkar som de flesta är överens om att de är vackra men vad finns det för andra aspekter man bör ta hänsyn till? Vissa storstäder såsom Göteborg och Malmö har storsatsat på Sedumtak. Har de gjort rätt? Vi tar upp några av de argument som vi hittat för och emot.

Miljöaspekter 

De flesta som säljer sedumtak brukar använda miljöaspekten i sina argument men hur är det egentligen med den biten? Vi går igenom olika delar.

  • Taken kan minska, fördröja och jämna ut flöden av dagvattenavrinning. Vattenavrinningen från taket kan minskas med hela 30-86 % på ett år. Dock finns det en risk att dagvattnet för med sig viss gödning. 

  • Biodiversitet skapas och upprätthålls då taken blir en biotop som bin, fjärilar och andra insekter söker sig till. Även fåglar som äter insekter lockas av taken. 

  • Eftersom taken är fulla med växter så suger de åt sig koldioxid som på så sätt tas ur atmosfären och sedan omvandlas under fotosyntesen till syre igen. Luftkvaliteten förbättras för omkringliggande hus och områden. 

  • Vegetationen sänker temperaturen vilket gör att solceller fungerar bättre och genererar mer elektricitet.

  • Metaller som magnesium, krom, koppar och zink filtreras och renas av sedumtak. Dock läcker en del metaller från taken i början. Man använder plastmaterial när man bygger ett nytt sedumtak.

Om man sammanfattar de olika argumenten så ser man att sedumtak helt klart är ett bra miljöval även om det finns vissa delar som är mindre bra för miljön. Att de hjälper till med upptagning av koldioxid och fungerar som biotoper väger tungt.

Anläggning och underhåll av ett sedumtak

Något som är ett huvudbry för många fastighetsägare är anläggning och underhåll. Helst vill man att det skall vara så enkelt som möjligt. Hur lättskött är ett sedumtak?

  • Anläggandet av ett sedumtak är årstidsberoende och kan inte läggas på vintern. 

  • Det blir svårare än med ett vanligt tak att laga en läcka eftersom det är komplicerat att plocka bort ett sedumtak och komma åt läckan.

  • Taket kräver viss skötsel men inte mycket mer än ett vanligt tak. Dock måste det vattnas vid långa torkperioder och man kan även behöva rensa ogräs.

Det ser inte ut som om ett sedumtak är mycket mer arbetsamt än ett vanligt tak. De flesta kan vänta några månader med att göra nytt tak om det krävs. 

För de som bor med sedumtak

Hur är det att bo med ett sedumtak över sig? Vi har bara hittat fördelar!

  • Taket ger en viss bullerdämpning vilket är väldigt bra om man bor i en större stad. 

  • Det finns flera hälsomässiga och estetiska vinster. Eftersom taken drar till sig fåglar som äter insekter ökar fågelsången i kvarteret. Luften blir friskare att andas och grönskan är vacker att se på.

Vi hoppas detta givit er en bra inblick i vad det finns för för- och nackdelar med att ha ett sedumtak och på så vid gett er en enklare beslutsprosess.

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
20 Sep 2021