Betongpannor eller tegelpannor?

Dags att byta tak? Vi tänkte gå igenom lite kring två av de vanligaste valen och titta närmare på för- och nackdelar med betongpannor och tegelpannor. 

Tegelpannor har länge varit ohotad etta gällande takmaterial i Sverige. Detta som en följd av stor tillgång, god hållbarhet, vacker estetik och det faktum att taket gifter sig på ett tydligt sätt med ett annat självklart materialval i form av trä. Trä och tegel är som lång och lerhalm, men under senare år så har även andra material blivit populära och tagit en del av marknaden. Betongplattor är ett typiskt exempel på detta.

Så skiljer sig tegelpannor och betongpannor

Vid en första anblick så kan man som lekman ha svårt att se skillnad på tegel och på betongplattor. Tittar man närmare så blir dock olikheterna tydligare. Betongplattor är alltid lite större än vad tegelpannor är. Dessutom så kommer de som falsade. Det senare är idag även möjligt att få vid tegelpannor och det rekommenderas för tak vars lutning är över 22 grader.

Under denna lutning så kan vatten tränga in mellan takpannorna och där rekommenderas istället välja ett speciellt typ av tegel som kallas för flacktegel. Flacktegel ger å sin sida ett lite mer modernt intryck och i och med att många nya hus har lite lägre takvinkel så finns det en tydlig uppsida i detta. Det enklaste sättet att visa på skillnaden mellan betong och tegelpannor är att räkna upp några av de för- och nackdelar som finns med respektive material. Först då kan man se vilket val som är bäst.

Fördelar med betongpannor

 • Betongpannor är billigare än tegel. Tegel var länge ett material som var exkluderat till husägare med lite större plånbok. Idag är priserna bättre, men det handlar fortfarande om ett förhållandevis dyrt tak. Betong är billigare.

 • Betong är enklare att lägga. Den större storleken på betongpannor gör processen med att lägga taket enklare. Samtidigt så är betongpannor även jämnare och kommer i exakt samma storlek - även det underlättar.

 • Fler färger. Betongpannor kommer med ett lager av akrylfärg. Det går att få betongpannor i stort sett i vilken färg och kulör man vill. Chansen att skapa ett unikt hem är således större än om man väljer tegel som har ett mindre urval gällande detta.

 • Mer hållbara. Betong klarar tuffare tag och står pall för det mesta. Det gör att underhållet blir mindre påtagligt än för tegelpannor.

Nackdelar med betongpannor

 • Rasrisk. Den glatta ytan kan öka risken för takras. Kommer mycket snö så finns en risk i att dessa massor rasar ner och skadar någon. Å andra sidan kan detta även ses som en fördel då man slipper skotta med samma regelbundenhet.

 • Tyngre. Betong är tyngre än tegel och det första man måste undersöka är huruvida husets konstruktion klarar av den nya tyngden.

 • Mindre personlighet. En smaksak kanske, men faktum är att betong - som en följd av tillverkningen á la löpande band - kan te sig ganska opersonligt. Tegel är mer livfullt och åldras på ett vackrare och mer personligt sätt.

Vad får du om du väljer tegelpannor?

Vi radar även upp för- och nackdelar med tegelpannor och ser vilka skillnader som finns gentemot pannor av betong:

Fördelar med tegelpannor.

 • Åldras snyggare. Tegel får med tiden en patina och blir både snyggare och mer personligt. I och med att kulören på tegel är lite ojämn så kan man också uppleva att ett tegeltak känns mer levande än vad ett betongtak gör.

 • Lång livslängd. Om tegelpannorna hålls efter och inget oförutsett inträffar så ligger ett korrekt lagt tegeltak i närmare hundra år.

 • Lättare vikt. Belastningen på huskroppen blir inte lika påtagligt som om man väljer betongpannor.

Nackdelar med tegeltak

 • Svagare. Tegelpannor är tunnare och därmed också känsligare för direkt smällar. Blåder det ner en gren eller något annat så skadas pannan den träffar. Väljer man tegel så måste man vara beredd på att hålla koll på pannorna också.

 • Tegel är dyrare än betongpannor.

 • Mindre urval gällande färg och form. Du kan inte skapa samma unika hus genom färgval som du kan via betongpannor. Visst, det finns några kulörer att välja bland - men de är långt ifrån lika många som gällande betong.

 • Tegel är svårare att lägga. Tegel är lite svårare att lägga på ett tak - speciellt om man har enkupiga pannor. Dessutom så kräver ett tegeltak en ganska fast bärläkt och det är ytterligare något som kan komma att försvåra - och öka kostnaden - i samband med läggning.

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
15 Nov 2020