Byta takpapp och läkt

Är det dags att byta takpapp och läkt?

En av de bästa investeringarna man kan göra som husägare handlar inte om tvingas ta några större kostnader. Det handlar om att skapa goda rutiner och där man genom regelbundna kontroller av husets skick kan få en bättre bild av vilka framtida åtgärder som kan komma att behövas. Om man skapar dessa sunda vanor så slipper man de obehagliga - och kostsamma - överraskningarna. Vi ska här titta på taket - och främst se till vikten av en kontroll som kan ge svar om det är dags att byta takpapp och läkt.

"Det skick som taket håller är ofta avgörande för hela husets välmående. Det har även en stor betydelse för hur mycket pengar du som husägare betalar. Tillsammans med fönster så är nämligen taket det område som allra mest påverkar kostnaden för uppvärmning och energi."

Ett tak som inte håller måttet släpper ut den varma luften inifrån och ger samtidigt fri lejd för kall luft att komma. Ohållbart, sett till kostnaderna. Ett tak som håller ett sämre skick kan även skapa fukt-, mögel- och vattenskador som i sin tur dels kostar mycket pengar att reparera och dels också kan göra dig och din familj sjuka.

takläggare byter takpapp och läkt

Att hålla ett tak i ett gott skick är således väldigt viktig. Det gäller såväl det som syns utifrån som det som ligger gömt under. Har du exempelvis i tak av tegelpannor så ska du dels kontrollera dessa och dels så bör du även se över takläkt och takpapp som finns under tegelpannorna. Det är tyvärr inte ovanligt att läkten och takpappen har börjat ruttna - om så är fallet så måste naturligtvis ett byte ske. Vi ska gå igenom några vanliga frågor om detta område.

Hur ofta bör jag kontrollera taket?

Någon gång per år - gärna under våren - så kan du kontrollera skicket på ditt tak. Vintern är den årstid som sliter mest på taket. Gå upp på ditt tak och genomför först en kontroll av tegelpannornas skick. Finns det sprickor i några - det är ingenting ovanligt - så kan du byta ut dessa.

Passa på att göra små stickkontroller där du lyfter en tegelpanna och ser över läkt och takpapp också. Kolla dels uppe vid nocken, dels någonstans i mitten - på varje sida - och dels nere vid vindskivorna. Är det fuktigt och där du kan se att läkten är missfärgad så indikerar det att det börjar bli dags att planera för ett byte. För att säkerställa en korrekt analys så kan du anlita en takläggare för en med professionell bedömning.

Alltså: kontroll av taket (tegel, läkt och takpapp): någon gång per år.

Hur ofta måste man byta takläkt och takpapp?

Man brukar räkna med att takläkt håller i ungefär 30 år innan det är dags för att byta. Det innebär att läkten kommer att slitas ut fortare än teglet - något som gör kontrollerna än mer viktiga att utföra. Även om teglet håller måttet så kan både läkt och papp vara slitet och i behov av att bytas ut.

När ska man kontrollera- och eventuellt byta takläkt?

Som sagt, våren är en bra årstid för kontroller. För ett eventuellt byte så är alla årstider utom vintern bra. Av förklarliga skäl. Det går att byta tak även under vinterhalvåret, men det innebär högre kostnader och mycket mer jobb.

Kan man göra jobbet själv?

Ja. Det är fullt möjligt att som privatperson byta ut både takpannor och lägga ny läkt eller takpapp. Det man ska veta är dock att det kräver en högre precision att lägga läkt än vad fallet är då man ska lägga exempelvis tegelpannor. I och med att det är ett projekt som sker sällan - om läkten läggs på ett fackmannamässigt och korrekt sätt - så bör man överväga professionell hjälp för att få ett tak med längre livslängd.

 

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
16 May 2018