Hur länge håller ett tegeltak?

Tegelpannor är det i särklass vanligaste materialvalet på svenska tak. Men hur länge håller det?

Det är vackert, funktionellt, och otroligt hållbart. Det finns tegelpannor från medeltiden som fortfarande används på tak, trots att husen de ursprungligen satt på sedan länge rivits. Tegel har en förmåga att överleva sin omgivning med hästlängder, och det är inte själva pannorna man ska oroa sig för när man funderar på när det är dags att byta sitt tegeltak, utan snarare underliggande material som papp och läkt.

”Vill man ge sina tegelpannor ett riktigt långt liv är det viktigt att man tar hand om dem väl. Rätt skött kommer ditt tegeltak att hålla i generationer”

Egentligen blir tegel bara vackrare med tiden, det åldras med värdighet, till skillnad från exempelvis betongpannor, som dock också är bra ur hållbarhetssynpunkt. Vill man ge sina tegelpannor ett riktigt långt liv är det dock viktigt att man tar hand om dem väl. På flacka tak eller tak som legat mycket i skugga kan det förekomma mossbildning, något som i längden kan leda till frostbildning. Märker man att taket har lätt för att dra på sig mossa bör man vara noga med att skrapa och tvätta taket med jämna mellanrum. Men som sagt, rätt skött kommer ditt tegeltak att hålla i generationer.

Över hundra år

För att besvara frågan i rubriken: man brukar sägas ett tegeltak bör bytas ut vart 40:e år. Detta beror dock inte på att själva tegelpannorna behöver bytas ut.. Det är inte ovanligt att de tegelpannor som sitter på svenska tak har över hundra år på nacken, och många är ännu äldre än så. Generellt har tegelpannor som tillverkats i Sverige haft en mycket god kvalitet, med undantag av åren under andra världskriget, då kvaliteten sjönk något.

Tegel har använts sedan 1100-talet i Sverige, till en början främst på kloster och kyrkor men sedan medeltiden i allt större utsträckning på bostadshus. Det fantastiska är att en del av dessa tegelpannor fortfarande är i bruk.

tegeltak på villa i Stockholm

När man säger att ett tegeltak bör bytas ut ungefär vart 40:e år är det alltså inte själva tegelpannorna man tänker på, utan snarare de underliggande materialen. Man bör alltid spara pannorna när man gör ett takbyte, eftersom de antagligen har många års funktionsvärde kvar. När vi ska byta ett läckande tak gör vi därför alltid en noggrann besiktning av de olika materialens skick. Oftast är det framför allt takpappen och läkten som behöver bytas ut, och tegelpannorna kan återanvändas. Förekommer det skadade pannor kan de lätt ersättas med enstaka ersättningspannor, som man lätt får tag på i till exempel en byggnadsvårdsbutik.

Viktigt att sköta om sitt tak

Om du vill att dina tegelpannor ska få ett så långt liv som möjligt bör du regelbundet tvätta av mossa och skräp från taket. Det är även viktigt att rensa hängrännor och stuprör, samt att kolla efter sprickor. Märker du att ditt tak börjat läcka, kontrollera att tegelpannorna är hela. Är du osäker på vad som orsakar läckan, kontakta oss så hjälper vi dig kostnadsfritt att göra en besiktning och föreslå en åtgärdsplan. Vi har lång erfarenhet av att renovera och lägga om tegeltak på ett varsamt sätt och vår utgångspunkt är alltid att så mycket av originaltaket ska vara intakt efter en renovering.

Rätt skött kan ett kvalitativt tegeltak, på vilket man då och då byter ut de underliggande materialen, hålla i hundratals år. Sett ur ett sådant perspektiv känns det nästan ännu viktigare att vi som har hand om dessa tak nu lägger ner stor omsorg på att bevara våra gamla tegeltak för kommande generationer.

 

Vi lägger tak på ditt fritidshus i Stockholmstrakten!
26 Mar 2018