Hur ofta bör man byta tak på sommarstugan?

Det är lätt att tänka att ett fritidshus eller en sommarstuga behöver lite mindre underhåll än det ”vanliga” huset. Och kanske kan man kan gå med på det tänket när det gäller ytskikt som innerväggar, trösklar och golv. Det kan vara lite slitet, vint och skevt utan att det spelar så stor roll. Det är ju sommarstugan, och den har sin charm i alla fall.

”Ett tak är husets yttersta skydd mot regn, snö och blåst och utan ett ordentligt tak blir ett hus inte gammalt”

Däremot kan det vara direkt farligt att tänka på det viset när det gäller taket. Ett tak är ju husets yttersta skydd mot regn, snö och blåst och utan ett ordentligt tak blir ett hus inte gammalt. Får mögel och fukt en passage in i huset dröjer det inte länge förrän huset blir obeboeligt. Extra känsligt blir det i ett hus man bara vistas i säsongsvis, som en sommarstuga. Mycket kan hända under en lång, kall och fuktig vinter och därför är det av yttersta vikt att gå igenom taket på sommarstugan minst en gång per sommar, och helst när semestersäsongen börjar närma sig sitt slut.

nytt tak på sommarstugan

Livslängden på olika takmaterial

Våra vanligaste takmaterial, tegel, betong och plåt, är hållbara. Vad gäller tegel så brukar man för säkerhets skull säga att det har en ungefärlig livslängd på ungefär 30 år, men samtidigt är det allmänt vedertaget att ett tegeltak kan vara i fullgott skick efter så mycket som hundra år. Allt beror på i vilket klimat det ligger, hur utsatt det är för sol, vind och nedfallande grenar etc, samt hur väl det sköts om hand. Vad gäller plåt talar man om ungefär 35 år för ett genomsnittligt tak, men ett 50 år gammalt plåttak kan också vara i fullgott skick. Andra exempel på material som också har en livslängd på flera decennier är betongpannor och eternitplattor, som båda kan klara sig åtminstone ett halvsekel.

Råspont, läkt och papp

De utanpåliggande takmaterialen är alltså generellt väldigt robusta. Det är snarare de underliggande materialen som behöver bytas ut fortast, eftersom de är lite känsligare. Takpapp, läkt och råspont får ta emot en del väder och vind de också, framför allt takpappen. Har man tur håller de underliggande materialen i ungefär trettio år, men de kan behöva bytas ut oftare.

Hur ser man om ett tak behöver bytas ut?

Några trasiga tegelpannor är inte i sig ett tecken på att ett tak behöver bytas, oftast räcker det med att byta ut enstaka pannor. Hittar man däremot grus i hängrännorna kan det vara ett tecken på att takmaterialet håller på att vittra sönder. Mossa på taket är ett dåligt tecken, liksom torrsprickor i ett papptak. Går du upp på vinden och känner mögeldoft kan du vara säker på att takpapp och läkt sjunger på sista refrängen och behöver bytas ut och likaså är ojämnheter i taket som syns från utsidan ett tecken på läkten är skadad. Är du osäker på skicket på ditt tak, ta dit en takläggare som får komma med ett expertutlåtande.

Ta itu med takbytet direkt

Om du under en sommar ser tecken på att det är dags att byta tak - vänta inte, utan ta ”smällen” direkt. Det kan vara värt att låna lite pengar till ett nytt tak. Väntar du ännu en vinter kommer taket att vara i så dåligt skick att det kanske drabbar resten av huset och då blir kostnaden för renovering ännu dyrare.

Man får se kostnaden för ett takbyte som en investering som ökar värdet på huset och gör sommarvistet bekvämt och framför allt, torrt!

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
29 Aug 2018