Kan man bo kvar i huset under en takrenovering?

En takrenovering innebär att man byter ut de delar av taket som blivit alltför slitna. Det bästa är att göra det i god tid innan skadorna gett upphov till läckage. Genom att regelbundet undersöka taket kan man se när det börjar visa upp tecken på förslitningar. Det är oftast de underliggande materialen som behöver bytas ut först, dvs råspont, takpapp och läkt. Ytmaterialen, till exempel tegelpannor kan oftast behållas genom flera takrenoveringar. 

"Det går oftast att bo kvar i huset när taket läggs om eller renoveras. Vanligtvis påverkas inte innertaken av en takrenovering eller takläggning, och de flesta har ju en oinredd vind som skyddar mot störande ljud."

Har man inrett vinden och kanske har ett sovrum där, är det upp till en själv hur man vill göra med tanke på hur störd man blir. Vissa väljer att lägga om taken i samband med en totalrenovering av hela huset, och i sådana fall blir man ju oftast tvungen att flytta till ett annat boende under en tid. Vid en totalrenovering börjar man oftast med taket och grunden, och tar sedan itu med resten av huset.

Hur går en takrenovering till?

Precis vad som behöver åtgärdas på ett tak skiljer sig så klart från fall till fall, men generellt brukar man framför allt behöva byta ut takpappen och i vissa fall läkten. Ett tegeltak är uppbyggt så här: längst ner ligger den så kallade råsponten, plankor som är fastspikade på takstolarna. Detta ger taket dess stabilitet och håller att gå på i sig själv. Vanligtvis behöver råsponten inte bytas ut, om den inte har fått fuktskador beroende på att de övre lagren läckt. Behöver råsponten bytas ut måste den brytas upp och i det läget måste man täcka vinden med plast från insidan medan den byts ut. Men oftast rör det sig i så fall bara om någon enstaka planka.

Takpapp och läkt

Ovanpå råsponten ligger takpappen, och det är den som tillsammans med ytmaterialet som skyddar huset mot vädrets makter. Takpappen tar emot den fukt som släpps igenom av tegelpannorna, och ser till att den inte slipper igenom till råsponten. Takpapp under tegelpannor behöver vanligen bytas ut var 20:e-30:e år beroende på vilken del av landet huset ligger i.

takläggare lägger tegelpannor på takpapp

Ovanpå takpappen ligger ett rutnät av läk. Det består av lodrätt ströläkt, och på denna ett vågrätt lager av bärläkt, på vilken tegelpannorna vilar. Läkten brukar alltid bytas ut vid en takrenovering, oavsett om den är skadad eller inte. Det är helt enkelt lättare att riva bort den gamla läkten och lägga ny än att försöka bevara den gamla.

Tegelpannorna – hållbar skönhet

Tegelpannor är extremt hållbara, och om de inte visar tydliga tecken på skador brukar vi rekommendera att man behåller de gamla pannorna. Ofta ger de karaktär åt huset och låter det behålla sin naturliga skönhet. Om några enstaka pannor är skadade kan de ersättas med likadana, det är lätt att hitta begagnade tegelpannor.

Till sist

Om du inte ska genomföra en totalrenovering av huset eller om råsponten är skada och behöver bytas ut, är de tinga problem att bo kvar i huset under en takrenovering. Visst låter det lite när vi är uppe på taket och arbetar, men det är också det enda du märker. Vi gör alltid en grundlig besiktning innan vi påbörjar en takrenovering, för att du ska ha full koll på vad som behöver åtgärdas och hur lång tid det kommer att ta. För oss är det viktigt att du hela tiden känner att du vet vad som händer och hur arbetet fortskrider. Kontakta oss om du vill veta mer om hur en takrenovering går till!

 

 

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
26 Mar 2018