Måste det finnas stege på taket?

Måste det finnas stege till skorstenen? Taket är den högsta punkten på varje hus och fastighet. Det är också - i och med detta - en av de farligaste att vistas på.

För gemene man så kanske detta handlar om en icke-fråga; man kanske är uppe på taket någon gång per år - om ens det? - och skottar snö. I övrigt - inte alls. Ser man taket ur ett annat perspektiv så handlar det emellertid även om en arbetsplats och därför så måste det också vara säkert att beträda.

En sotare, en plåtslagare, en takläggare eller en takskottare arbetar på tak och de måste också kunna göra detta utan att riskera att skada sig. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att taksäkerheten når de krav som finns. Taksäkerhet är en fråga som även rör tredje person.

Vad händer om någonting ramlar ner från taket och landar på en förbipassserande eller på egendom? Det handlar om stora krafter där skadorna kan bli fruktansvärda. Därför måste också frågan - hos både villa- och fastighetsägare - tas på ett större allvar.

Vad ska finnas på ett tak och vad räknas som taksäkerhet?

Taksäkerhet handlar om att yrkesmän ska kunna beträda taket för arbete, inspektion, besiktning och underhåll utan att riskera att skadas. Skulle anordningar som garanterar ett säkrare jobb saknas så måste lämpliga åtgärder sättas in; detta kan innebära att man använder ställning eller att man sätter upp räcken eller använder sig av en skylift. Man utgår alltid från de minimikrav som finns hos Boverket gällande säkerheten på tak.

Vad behöver du på ditt villatak och hur kan du säkerställa ett säkert arbete för exempelvis en sotare? Det första som sker är en riskbedömning. Alla jobb ser annorlunda ut och om en sotare ska besiktiga din skorsten så utgår han alltid från den egna analysen innan han sätter igång. Den baseras i sin tur på A) hur lång tid arbetet beräknas ta och B) hur ditt tak ser ut rent säkerhetsmässigt.

Det vi normalt inkluderar i taksäkerhet är följande:

  • Takstege.

  • Ett fast glidskydd vid takkant.

  • Gångbrygga till förankringspunkter och till anordning.

Vän av ordning inser dock ganska direkt att villor och hus skiljer sig åt och att exempelvis takets lutning och takets material även de spelar en stor roll i vad som behöver åtgärdas rent säkerhetsmässigt. Vi ska säga att du bor i en villa vars taklutning är över 45 grader. Där behöver du även - utöver det vi ovan nämnde - komplettera med takstege till anordning på tak och taknock samt även genom taksteg. I vissa fall krävs även snörasskydd.

Högre hus - här talar man normalt om hus som överstiger 4 meter - ska erbjuda en fast uppstigning via taklucka. De ska även ha fasta anordningar monterade - taksteg, takstege med fallskydd och takstege med gångbrygga. Även där ska man vid behov montera snörasskydd. Dessutom så ska man även se till att det finns anordningar att fästa säkerhetsutrustning - exempelvis fästöglor.

Ta hjälp för att kontrollera din taksäkerhet

Det enklaste sättet att kontrollera den egna taksäkerheten är att ta professionell hjälp. Du kan exempelvis anlita en takläggare som ser över vilka eventuella brister - och vilka åtgärder som behöver vidtas - på ditt tak. Det handlar förvisso om en kostnad, men å andra sidan så kan du genom detta också erbjuda en säkrare arbetsplats för de som dagligen jobbar på högre höjder och dels också på egen hand kunna gå upp utan att riskera att skada dig i samband med ett eventuellt fall.

Genom att konsultera experter inom taksäkerhet så kan du få mer skräddarsydda lösningar som inte påverkar husets utseende nämnvärt och som samtidigt gör ditt hus så säkert som möjligt. Ett säkert tak tjänar alla på. Man vet aldrig när olyckan är framme och vem den drabbar.

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
8 Jan 2020