Rätt underhåll av tegeltak är nödvändigt

Fler och fler väljer återigen att lägga tegel på sina tak. Därför har det blivit allt viktigare att informera om rätt underhåll av tegeltak. 

Rent estetiskt är det lätt att förstå varför allt fler väljer tegeltak. Ett tegeltak är väldigt vackert och har en förmåga att lyfta intrycket av ett hus ganska rejält - oavsett vilket material huset i fråga är byggt av. Dessutom är tegel ett naturligt material (tegel är egentligen bränd - härdad - lera) som tilltalar många idag då vi vill ta ett steg tillbaka och inte åsamka naturen någon skada.

En annan fördel och förklaring till tegeltakets uppsving handlar om livslängden. Ett korrekt lagt tegeltak kan hålla i närmare hundra år. Således så handlar det om en ganska rejäl investering som man som husägare behöver göra en gång under hela sin livstid.

För att uppnå maximal livslängd krävs ordentligt underhåll av ditt tegeltak

Den långa livslängden förutsätter dock underhåll. Det är lätt att glömma bort. Om man jämför tegelpannor med exempelvis tak av plåt eller betongplattor så finns det lite större risker då det kommer till tegel.

rött tegeltak med takfönster

Dels så är själva ytan flammig och har en oregelbunden form - något som även gör att materialet blir mer levande - och det påverkar främst då det kommer till avrinningen. Tegel läcker, helt enkelt, mer än de andra materialen. Något som sätter stora krav på att underlagspappen är intakt, av högsta kvalitet och lagd på ett yrkesmässigt sätt. Ska man investera i ett nytt tegeltak så är rekommendationen att man tar professionell hjälp - åtminstone med att lägga underlagspappen.

Enkelt att byta ut enstaka tegelpannor

En annan nackdel med tegel är att plattorna kan spricka som en följd av väderväxlingar. Pendlar temperaturen mellan värme och extrem kyla så kan sprickor uppstå och där bör du som husägare snabbt agera.

“Vid kraftig blåst kan exempelvis en gren från ett närliggande träd falla- och skada en tegelpanna. Lyckligtvis så är det inte så svårt att byta enstaka sådana - men tänk på att sätta säkerheten i första rummet“

Tegelpannor kan även spricka av att någonting faller på taket. Blåser det kraftigt så kan exempelvis en gren falla ned från ett träd och åsamka sprickor och andra skador. Det viktiga är att man byter dessa pannor direkt. Skulle underlagspappen under vara undermålig så kan det ganska snabbt komma att bildas vattenskador vid regn. En snabb aktion kan således spara mycket pengar.


Lyckligtvis så är det det inte så svårt att byta ut enstaka tegelpannor och vi tänkte visa detta steg för steg:

  1. Lyft upp den överlappande takpannan. Normalt är detta den som sitter till vänster om den skadade. Lägg en kloss under så att den sitter stadigt.

  2. Gör samma sak med tegelpannan ovanför och till höger. Här kan du använda en hammare eller en kofot - men naturligtvis vara försiktig så att du inte skadar pannan. Återigen - lägg en kloss under.

  3. Lyft raden ovanför så pass att du kan lirka loss den spruckna plattan från läkten den vilar på. Se till att vara försiktigt så att underlagspappen inte skadas.

  4. Skjut in de nya tegelpannan. Den ska först och främst skjutas in mot den platta till vänster, därefter så ska den passas in mot dem ovanför. Klacken ska glida in bakom läkten. Räkna med att du får lirka lite innan det klickar till.

  5. Ta bort klossarna. Din nya tegelpanna är nu på plats. Det kan dock krävas ytterligare lite lirkande - se till att den ligger i nivå med de bredvid.

Vi kanske borde peka på det uppenbara här: det är farligt att befinna sig på ett tak. Den höga höjden i kombination med att tegelpannor är tunga och att du måste använda lite kraft så kan en olycka lätt ske. Se till att använda exempelvis rep (säkerhetslinor) då du byter tegelpannor. Om det handlar om pannor som ligger vid takfoten så är en ställning att rekommendera.

Övrigt underhåll som bör göras

Det som brukar rekommenderas är att någon gång per år ge sig upp på taket för att kontrollera skicket. Väl där kan du se vilka pannor som klarat vintern, hur många som behöver bytas samt om någonting annat behöver göras. Det brukar hamna en massa smuts och mossa på tegeltak. Detta bör du du ta bort så fort du upptäcker det. Mossa som fastnat kan vara ganska besvärligt att få bort; använd en borste eller en högtryckstvätt om du har tillgång till en sådan.

Har du ett tak som har ränndalar och det fastnat mossa där så ska denna tas bort - det påverkar nämligen husets avrinning.

“Tänk även på att rensa stuprör och hängrännor. Som vid alla hus så krävs det en korrekt vattenavledning för att undvika fuktskador. Är exempelvis hängrännorna skadade så bör du byta ut dem“

Du bör även lyfta lite på tegelpannorna och ta bort smuts, barr och mossa som fastnat där. Annars finns en risk att vattnet leds in under teglet och börjar skada underlagspappen.

En annan sak som du bör vara medveten om är att plåtdetaljer på taket kommer att slitas fortare än vad teglet gör. Håll därför koll på skorstenen, luckor och annat av plåt. Börjar det synas rost och andra skador så bör du börja planera för att byta ut dessa detaljer och kontakta en plåtslagare.

Som vid alla andra tak så är det även viktigt att hängrännor och stuprör hålls rena. Åtminstone två gånger per år ska du ta bort löv, barr och smuts från dessa så att regnvattnet leda bort på ett korrekt sätt. Är de skadade så bör du byta ut dem så fort som möjligt.

Vill du ha hjälp med underhåll och service är du alltid välkommen att kontakta oss direkt. Våra kunniga takläggare hjälper dig att få ett tegeltak som håller i många år.

 

Förstklassig takläggarfirma i Stockholm!
21 Jul 2020