Solpaneler på taket

solpaneler på tak

Att vi måste ställa om samhället till förnyelsebara energikällor börjar fler och fler inse. Världens olje- och kolreserver är begränsade och även om det än så länge finns relativt mycket kvar så bör vi radikalt ställa om från dessa energikällor då de orsakar både temperaturhöjningar i klimatet och föroreningar som skadar såväl oss som naturen.

På såväl nationell nivå som EU-nivå börjar det komma riktlinjer för att spara energi samt för att byta till förnyelsebara energikällor. Även privata hushåll kan bidra till denna utveckling.

Energieffektiva bostadshus är en del av denna utveckling. Staten ställer idag höga krav på att hus ska vara effektiva vid nybyggen. Det handlar om både isolering och de energikällor som används för att värma upp bostäderna.

En populär metod för att bidra till den positiva utvecklingen kan vara att installera solpaneler för att generera egen elektricitet, eller för att få varmvatten till den egna fastigheten.

Investera i solel

Staten har på senare år givit bidrag för att fler ska installera solceller. Dock så har detta bidrag tagit slut snabbare än vad ansökningarna har kommit in, men med tanke på att de senare generationernas solceller har blivit så mycket effektivare så kan det vara värt att investera i detta med sina egna pengar. Investeringen brukar betalas tillbaka inom relativt kort tid och dessutom får du en fördel i att du får ytterligare säkerhet i form av en egen energikälla om det skulle uppstå något problem med den ordinarie energiförsörjningen.

Tak med integrerade solpaneler

Vanliga solpaneler kan dock vara rätt så tunga och är inte direkt estetiskt tilltalande. Om man ska lägga dem på ett tak måste man se till så att takstommen är kraftig nog för att bära den extra vikt som läggs på. De gör också att det kan vara svårare att inspektera taket då det blir ett lager extra som skruvas fast ovanpå ytskiktet.

Ett smart alternativ som börjar komma och som löser detta problem är takpannor med integrerade solceller. Som takläggare bör man definitivt hålla ett öga på detta då även de större företagen inom taktegel och takplåt börjar erbjuda denna typ av produkter.

Här finns varianter som har samma mått som ordinarie taktegel vilket gör det enkelt att byta ut existerande takmaterial mot de nya takpannorna med solceller. Utseendet varierar från ett mer traditionellt utseende med vågformade takpannor till modernare, släta varianter som ser ut som ett shingeltak.

Med tanke på att det går att generera bra med elektricitet från tak även uppe i Norden så bör den som arbetar med takläggning definitivt sätta sig in i denna marknad. Den kommer troligtvis att växa kraftigt under de kommande åren.

Framtidens solpaneler

Utvecklingen inom solpaneler går kraftigt framåt. Det forskas i hur man kan trycka solceller, vilket till exempel skulle kunna innebära takpapp med integrerade solfångare. Man forskar även på nya typer av medier, till exempel alger och andra förnyelsebara alternativ till dagens kiselbaserade solceller. Det kommer att bli en spännande marknad att följa och den som arbetar med tak kommer att kunna erbjuda nya produkter med mervärde.

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
9 Feb 2019