Väljer du papptak eller plåttak på fritidshuset?

Vi tänkte titta lite närmare på två stycken olika takmaterial och gå igenom vilka för- och nackdelar som finns med att välja plåttak eller papptak för ett fritidshus.

Papptak eller plåttak?

Om man står inför att välja tak till sitt ordinarie hus så har man lite mer parametrar att ta hänsyn till än vad fallet är då det kommer till ett fritidshus. Exempelvis måste man tänka mer hållbart, man kanske måste välja tak som smälter in i omgivningen samt ta i beaktning att huset i fråga kanske har en lutning som utesluter vissa material. Och: det rent estetiska ska också vägas in; man lever i huset och man vill således att det ska vara så snyggt som möjligt.

“Att välja tak på ett fritidshus brukar vara lite lättare. Dels så behöver man inte ta så stor hänsyn till hur övriga hus i området ser ut och dels så kan man ofta göra avkall på det estetiska till förmån för en lägre kostnad“

För ett traditionellt fritidshus - eller en sommarstuga - så kan man ofta bortse från vissa av dessa parametrar och istället låta andra spela en större roll. Enklast blir om vi ställer dessa var för sig och sammanställer informationen efter.

papptak på ett fritidshus

Papptak

Just papptaket har ett oförtjänt dåligt rykte i Sverige. Något som kommer av att gårdagens papptak hade brister som innebar att vatten kunde - i stort sett - rinna rakt igenom vid vissa områden. Skorstenen och takluckor var typiska områden där man ofta tvangs förstärka papptaken. Dagens papptak dock, de behöver ingen extra förstärkning och i synnerhet inte om man väljer ett papptak av helsvetsad gummiduk.

Fördelar med papptak:

 • De är mycket billiga. Även om du köper den dyrare varianten av helsvetsad gummiduk så är det en avsevärd skillnad i pris jämfört med andra takmaterial.

 • De är hållbara. I förhållande till det låga priset så har ett papptak lång livslängd. Sköter du det obligatoriska underhållet så kan du räkna med åtminstone 30 år.

 • De är lätta att lägga. Att lägga ett papptak kräver - till skillnad mot andra tak - inga speciella förkunskaper. Ett lätt tak att jobba med. En liten reservation dock: ska du lägga med listtäckning - en metod som brukar ge snyggare tak - så bör en takläggare sköta jobbet. Även där blir det billigare då jobbet med att lägga ett papptak går avsevärt mycket snabbare och arbetskostnaden inte blir så hög i och med detta.

 • De passar för hus med lägre lutning. De flesta papptak i Sverige ligger på A) fritidshus/sommarstugor eller på B) arkitektritade hus. Det förra förklaras av att materialet är så pass billigt och det senare är att ett arkitektritat hus ofta har lägre lutning än ett traditionellt hus. Papptak är egentligen det enda som fungerar om lutningen på taket understiger 5 grader.

Nackdelar:

 • Papptak har en stor nackdel i att de är känsligare än andra tak. Du kan exempelvis inte låta en sotare placera en stege på taket då denna kan skada ytan. Att många anser att taket i fråga är mindre estetiskt tilltalande är också - beroende på din smak - eventuellt en nackdel.

Plåttak 

Plåttak är ett av de vanligaste taken i Sverige och det är också lätt att förstå varför. Det är ett tak som har en förmåga att ge huset det där lilla extra. Plåt är, helt enkelt vackert. Dessutom är det lättskött och kan - tack vare sin låga - vikt vara en väldigt bra lösning för äldre hus som kanske kräver ett lättare tak som inte ger samma tunga belastning på husets konstruktion.

Fördelar med ett plåttak:

 • Det är vackert. Som sagt; ett plåttak är någonting alldeles extra och ger ett betydligt lyxigare intryck än ett papptak.

 • Det väger lätt. Även det har vi nämnt - men detsamma kan sägas om ett papptak som, av förklarliga skäl, väger ännu mindre än vad ett plåttak gör.

 • Det är underhållsfritt (i 25 år). Den glatta ytan gör att smuts och skräp inte fastnar. Snö blir heller sällan något problem då även det “rinner” av.

 • Lång livslängd. Ett plåttak - förutsatt att det är korrekt lagt - håller en mansålder.

Nackdelar:

 • Kostnaden. Plåttak är av hävd ganska dyrt som material. Det finns dock alternativ som kan göra det billigare. Att lägga med bandtäckning är ett sådant - påminner om hur man lägger ett klickgolv - och man kan även välja “plåttak“ av aluminium. Bandtäckning kräver dock en takläggare.

 • Är ditt plåttak ytbehandlat så kommer du att tvingas måla om det efter några år. Det innebär ett ganska krävande jobb där du måste rugga upp med en stålborste innan för att få bort beläggningar och för att den nya färgen ska fästa ordentligt.

Sammanfattningsvis, om vi skulle få göra valet av tak till ditt fritidshus, så skulle vi nog luta åt papptaket. Naturligtvis lite beroende på hur mycket pengar du har att röra dig med. Ett fint papptak kan du lägga för ungefär halva kostnaden av ett plåttak och det finns säkerligen andra hål att stoppa pengarna i. Fritidshus och sommarstugor brukar ha en förmåga att inneha sådana håligheter. Kontakta oss om du vill ha hjälp med takläggning. Vi arbetar i hela Stockholm med omnejd.

Vi lägger tak på ditt fritidshus i Stockholmstrakten!
17 Sep 2020