Vilken typ av tak är vanligast i Danderyd?

Danderyd är den kommun i Stockholm som har bland de högsta huspriserna i Sverige. Det är också ett område som kännetecknas av mycket spännande arkitektur, främst från slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Många av Sveriges största arkitekter finns representerade i Danderyd, framför allt i kommundelen Djursholm, och flera av dem har dessutom varit bosatta där, som till exempel Fredrik Liljekvist, Ferdinand Boberg och Ragnar Östberg.

”Villorna är generellt stora och ståtliga, byggda för att inge respekt och pondus åt sina ägare, som då liksom nu uteslutande tillhörde de övre samhällsskikten”

I Danderyds alla kommundelar är det villor som gäller, även om viss bebyggelse av flerfamiljshus förekommer ner mot Mörby Centrum. Villorna är generellt stora och ståtliga, byggda för att inge respekt och pondus åt sina ägare, som då liksom nu uteslutande tillhörde de övre samhällsskikten. För den som är arkitekturintresserad är det dock än så länge lyckligtvis gratis att promenera runt och njuta av förnämlig arkitektur från förra århundradet. Som takläggare lägger vi så klart störst vikt vid taken, som vanligtvis är av tvåkupigt rött tegel eller falsad plåt.

Varierande villabebyggelse

Danderyd består av de fyra kommundelarna Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Av dessa kommundelar är det framför allt de äldre Djursholm och Stocksund som räknas som de mer exklusiva. Tegeltak dominerar, men falsade plåttak och koppartak förekommer också i stor utsträckning, framför allt i Djursholm och Stocksund.

Lägga om tak i Danderyd

Att som takläggare få uppdrag i Danderyd är roligt och utmanande. Taken är ofta spektakulärt utformade med många vinklar och vrår och det gäller att planera jobbet på ett bra sätt. Med tanke på att villorna är såpass gamla är de ofta i förvånansvärt bra skick, och vanligtvis är det bara läkt och takpapp som behöver bytas ut. Människorna som bor i Danderyd är ofta måna om att husen ska behålla sin originalkaraktär och därför försöker vi i så stor utsträckning som möjligt bevara så mycket vi kan av originaltaket. Tegelpannors livslängd kan i princip blir hur lång som helst, så ofta handlar det om en varsam renovering, där vi tvättar och skrapar pannorna för att sedan lägga dem på nytt när vi bytt ut pappa och läkt.

Att jobba med plåttak och koppartak är ofta roligt, och oftast betydligt lättare och smidigare än när man jobbar med tegeltak. Plåttak kan ha en livslängd som till och med överstiger tegelpannors, förutsatt att de är korrekt lagda och falsade. Den vanligaste orsaken till att plåttak behöver renoveras är att fukt trängt in i falsarna och orsakat rost.

Varsamma takrenoveringar

När och hur ett tak måste bytas är naturligtvis något som varierar från tak till tak. Därför börjar vi alltid med att göra en grundlig besiktning av ditt tak, för att se till att vi inte missar något. Vi utgår alltid ifrån att bevara husets originalkaraktär i så stor utsträckning som möjligt. På ett vackert gammalt hus ser vi det inte som ett självändamål att taket ska se ”nytt och fräscht” ut efter en renovering, utan snarare att det inte ska märkas att vi har lagt om taket. I Danderyd är husen vackra som de är, och vi vill bidra till att husen ska behålla sin åldrade värdighet.

 

 

Vi renoverar ditt tak enligt konstens alla regler!
5 Apr 2018